Yukarı Çık

KIYAMET KOPUYOR! Şimdi sıra kimde..?!

22 Şubat 2020 Cumartesi 09:33:48
779 kez okundu.

Gündemi meşgul eden virüsler!!?

Bütün hızıyla fitneye, fesada, fücura ...kısaca tahribatlarına dün olduğu gibi bugün de devam ediyor!!?

Rabbim başımızdakilere ve bizlere tarihten ve geçmişten, olanlardan, aldanma ve yanılmalardan !!?

İbret almayı nasip eylesin!!?

“Göğün, insanları bürüyerek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle! Bu, elem verici bir azaptır. (İşte o zaman insanlar):−Rabbimiz! Bizden (bu) azabı kaldır, doğrusu biz artık iman edenleriz. (derler)” Duhân 10-12

Melhame-i Kübra, Deccal, Hz. Mehdi, Hz. İsa, Dâbbetü’l-Arz, üç yerin batması, Ye’cüc Me’cüc, Yemen Aden’de çıkacak ateş, duhan, güneşin batıdan doğması gibi büyük alametleri bekliyoruz..! Ki dünyada ateş, sel, hortum, yıkım, ölüm, salgınlar bariz artmadı mı..?!

Kâinat kitabının öneminin unutulması, namazı terk, emanete ihanet, faizin helâl sayılıp yaygınlaşması, ehliyetsiz ve liyakâtsizlerin iş başına getirilmesi, ebeveyne isyan, kadınların evden uzaklaştırılması, sosyal olarak fıtratının değişmesi, toplumların geçmişlerine lânet okuması, akşam mümin yatanın sabaha kâfir uyanması !!! gibi pek çok küçük alamet zaten vuku bulmuş durumda!!!

Şeytanın dediği oluyor!

Şeytan ilahi kitapta Allah’a ahir zamanda “Bitkilerden tohumları yani hars’ı değiştiririm!!? Hayvanattan da helal kıldıklarını değil haram kıldığın domuzu yedireceğim diyor!!?

Ve mühlet istiyor.”

Bugün dünyada geni değişmeyen 11 madde kalıp bir tanesi Türkiye’de DNA’sı 14 olan karakılçık “Siyez buğdayı” diğerlerinin hepsi değişip!!?

1500 katkı maddesinin % 96’sı domuz katkılı!!?

Yani şeytanın yolundayız!!?

HER ŞEY TERSİNE DÖNMÜŞ...!?

Yöneticilerin emrindekilere zulmü, şerrinden korkulanlara itibar edilmesi, ticarette riya, mescidlerin süslü olması fakat keyfiyetsizliği, hemcinslerle yetinme, kadınların ön plana çıkarılması, erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere benzemeye çalışması, çıplaklık, hayasızlık, cihad ve irşad şuur ve faaliyetlerinin terki, sadece din dışı ilimlerin öğretilmesi, kaderin inkârı ve falcılığa itibar, lider kişilerin yetişmemesi, ani ölümlerin artması, cahil olup dürüst de olmayan zâhid ve sûfîler türemesi, akrabalık bağlarının kopması, yalancıların tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmemesi, kitapların sayısı artması, yağmurlar ve yıldırımlar çoğalması, madenler yok olması…

(İbn Kesîr, I, 21, 178-179; Berzencî, s. 70-75; Hammûd b. Abdullah et-Tüveycirî, II, 78, 293; Yûsuf b. Abdullah el-Vâbil, s. 179-235)

DECCÂL HER YERDE DAVULUNU ÇALIYOR!

Hayatta tesadüfe asla ve kat’a yer yoktur, tevafuk vardır! İlâhi nizam, belli bir mizan ve intizam üzre seyreder. Bu bütün mistik kitaplarda kayıtlıdır. Son ilâhi kitap Kur’an-ı Kerim’de Allah (c.c) şeytana mühlet vermiş ve o da insanları nasıl aldatacağını kibriyle alenen söylemiş! Bugün de hakikâten ‘alenen’ aldatılıyoruz. ABD’nin 15 vilayetinde heykeli dikilen şeytanın saptırdıklarından değil ‘sırat-ı müstakim’ üzre olmaya gayret edelim!

15 yıl evvel, uçuruma giden necip milletimizi daha müreffeh bir hayata kavuşturmak için kıymetli eşimle ‘öz vatanında parya’ olma pahasına büyük bir mücadeleye girdik!

İnsanımızı bedenen ve ruhen sürüklendiği bataklıktan kurtarmaya gayret ediyoruz! Ama maalesef yanlış algıların esaretinden kurtulmak çok güç..! İnsanımıza yılların birikimi toksinlerinden ve bedenlerindeki zehirlerden kurtarıp daha rahat kilo verebilecekleri yöntemler sunuyoruz!

Türkiye’deki % 98’i ilaç kullanan bütün insanlarımıza sağlıklı yaşama davet ediyorum!!?

Şeytani birtakım vesveseler mi bizi kandırıyor, diye tefekküre - bir kere daha düşünmeye davet ediyorum..!

“Andolsun biz, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmış olduk. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar; gözleri vardır ama onlarla göremezler; kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır!” (A’râf 179)

Vahyin muhatabı biziz!

Daha da geç kalmadan Allah (c.c)’ın bize verdiği ömrü uzatamasak da kaliteli yaşamamızın mümkün olduğunda ısrar ediyorum!!?

Farkındalığı insanlar ve bizler böyle yaşıyoruz!!?

HİÇ İBRET ALMAZ MISINIZ..?!

Ateş böceğinde pil yok, şarj yok, güneş paneli yok, bir derece dahi ısı yok ama ışık var!!! Bilim insanları ısı değil de ışık yayan bir ampul üretseydi 30 kat enerji tasarrufu sağlanırdı. Bu, ancak ve ancak Allah (c.c)’nin ilmi ve kudretiyle mümkündür!

“Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah’a aittir; O sonsuz güç ve hikmet sahibidir.” (Fetih 7)

Evet, sevgili dostlar, şu âhir ömrümüzde vaktimiz gelmeden ilmimizin zekâtını verip ahirette bizleri kurtaracak eserler bırakmaya gayret edelim!

Bize farz kılınan sağlık emanet canımıza hürmet edip etmediğimiz, zulmedip etmediğimiz asıl vebalimizdir diye bir kez hatırlatmakta büyük fayda görüyorum!!?

Tövbe kapısı açık! Yeise gerek yok!

Gelin yeni bir başlangıçla daha sağlıklı ve huzurlu günlere ulaşalım!

Hem içimizdeki hem de çevremizdeki virüslerden-kötü enerjilerden uzak!

Allah’a ve Resulullaha yakın yaşayalım!!?

Hastaliklari tedavi etmek, 1219 sayili Tababet Kanunu'na göre sadece hekimlerimizin görevidir.
Bu sitede yer alan bilgiler saglikli yasama tavsiye niteliginde olup ürünlerimiz ilaç degil, besin destek ürünleridir.
Tedavi veya doktor tedavisi yerine geçmez. Kürlerde ve metinler içerisinde geçen bitkilerin kullanimindan önce, Adi geçen bitkilere alerjiniz olup olmadigini kontrol ettirdikten sonra kullanmaniz tavsiye edilir.